Natječaj za upis u I. godinu akademske 2016./2017. godine

Natječaj za upis u I. godinu akademske 2016./2017. godine

OBAVIJEST

 

“U hrvatskim sveučilišnim novinama “Universitas” pogreškom je u broju 77. od 4. travnja 2016. objavljena obavijest o objavi Natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih studija u prošloj akademskoj godini.

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2016./2017. bit će objavljen na mrežnim stranicama sveučilišta u subotu, 14. svibnja 2016.”