ODLUKA O IZBORU ZAPOSLENIKA NA RADNO MJESTO II. VRSTE-VIŠI STRUČNI REFERENT ZA ANALIZU PLANA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

ODLUKA O IZBORU ZAPOSLENIKA NA RADNO MJESTO II. VRSTE-VIŠI STRUČNI REFERENT ZA ANALIZU PLANA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Odluka o izboru zaposlenika na radno mjesto II. vrste-viši stručni referent za analizu Plana upravljanja ljudskim resursima u Službi za pravne, kadrovske i stručno-administrativne poslove nastavne i znanstvene djelatnosti u rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Tekst Odluke