Održana fakultativna nastava fizike

Održana fakultativna nastava fizike

Na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku završen je ciklus laboratorijskih vježbi za učenike III. gimnazije Osijek pod vodstvom prof. Detling


VIJESTI – Novi ciklus laboratorijskih vježbi iz fizike, područje moderne fizike, za desetak učenika 4. razreda III. gimnazije Osijek započeo je 28. veljače 2014.godine, a vježbe su se održale na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u pet termina, svaki drugi petak. Već treću godinu zaredom učenici pod vodstvom profesorice fizike Jasenke Detling dolaze na Odjel za fiziku u sklopu nastavnog predmeta Fakultativna nastava fizike, te sami izvode desetak eksperimentalnih pokusa tijekom godine.

Učenicima su pripremljene sljedeće vježbe:

  • Određivanje specifičnog naboja elektrona e/m
  • Mjerenje Planckove konstante pomoću fotoelektričnog učinka
  • Franck-Hertzov pokus s neonskom cijevi
  • Jesu li soli radioaktivne?
  • Određivanje vremena poluraspada torona (220Rn)

Posebno su zanimljive bile posljednje dvije vježbe jer su učenici mogli spoznati nešto o radioaktivnosti tvari koje se nalaze oko njih, a prirodnog su podrijetla.

Razlog održavanja fakultativne nastave na Odjelu za fiziku je što oprema u školi nije adekvatna i dostatna za izvođenje eksperimentalnih pokusa iz fizike, pogotovo iz moderne fizike. Nakon svake odrađene vježbe učenici izrađuju izvještaj koji profesorica ocjenjuje. Njihove povratne reakcije na ovakav način izvođenja nastave su izuzetno pozitivne.

Igor Miklavcic