Održano predavanje ERASMUS + program mobilnosti studenata – INFO Hour

Održano predavanje ERASMUS + program mobilnosti studenata – INFO Hour

Iznesene su korisne i praktične informacije


VIJESTI – U utorak, 28. travnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati u predavaonici broj 60 Odjela za fiziku održano je informativno predavanje studentice Maje Strugačevac o iskustvima unutar ERASMUS + programa mobilnosti studenata a vezano za cijeli proces pronalaženja informacija, popunjavanja potrebne dokumentacije, iznalaženja kontaktata na izabranom inozemnom Sveučilištu, pronalasku smještaja i dr. korisnih i praktičnih informacija koje sudioniku ovog programa mobilnosti mogu pomoći pri lakšem prolasku kroz svu papirologiju na matičnom i inozemnom Sveučilištu.