Otvorena nova zgrada Građevinskog fakulteta Osijek u sveučilišnom kampusu

Otvorena nova zgrada Građevinskog fakulteta Osijek u sveučilišnom kampusu

(prof.dr.sc. Damir Markulak)

U ponedjeljak, 18. travnja 2016. otvorena je nova zgrada Građevinskog fakulteta smještena u kampusu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na ovoj svečanoj prigodi, čiji je domaćin bio dekan Građevinskog fakulteta Osijek izv.prof.dr.sc. Damir Varevac, bili su nazočni Rektor Sveučilišta u Osijeku prof.dr.sc. Željko Turkalj, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof.dr.sc. Srećko Tomas, prof.dr.sc. Damira Markulak (prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje), prof.dr.sc. Tomislava Mrčela (prorektor za financije i poslovne odnose), dekani/pročelnici, prodekani/zamjenici pročelnika sastavnica Sveučilišta u Osijeku i brojni drugi gosti.

Inicijativa

Od svog osnivanja 1976. godine kao tadašnje Više tehničke škole, Građevinski fakultet Osijek nije imao svoje prostore nego je bio smješten na više lokacija u gradu Osijeku, Drinska 16a i Crkvena 21. Stoga je izgradnja nove zgrade Građevinskog fakulteta prihvaćena kao jedan od ciljeva programa kapitalnih investicija „Osječki sveučilišni kampus: Elaborat o opravdanosti programa kapitalnih investicija – II. faza izgradnje Kampusa“, kojeg je Senat Sveučilišta prihvatio 17. srpnja 2006. godine. U svrhu financiranja II. faze izgradnje kampusa, Sveučilište je, temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, sa Slavonskom bankom d.d. Osijek 24. listopada 2007. godine sklopilo Ugovor o financiranju izgradnje II. faze Kampusa Sveučilišta u Osijeku. Iz sredstava dugoročnog kredita tako je za novu zgradu Građevinskog fakulteta osigurano 117.259.598,00 HRK.

Lokacija nove zgrade i arheološki nalazi

Zgrada Građevinskog fakulteta dio je cjelovitog projekta izgradnje Sveučilišnog kampusa na lokaciji bivše vojarne „Drava“ u ulici K.P. Svačića u Osijeku, i nalazi se usporedno sa zgradom Poljoprivrednog fakulteta Osijek.

Sveučilišni kampus nalazi na području registriranoga antičkog arheološkog lokaliteta „Mursa“, stoga je za planirani projekt neophodno prvo izvršiti zaštitna arheološka iskopavanja te ishoditi posebne konzervatorske uvjete. Tijekom iskopavanja pronađen je dio urbane strukture „Murse“ kojoj okosnicu čini cesta s obostrano položenim građevinama različitih namjena. Osim toga, pronađeni su i drugi nepokretni i pokretni nalazi, primjerice odvodni kanali, ostatak zgrade s trijemom južno od ceste, urušeni kameni elementi arhitekture koji su pripadali trijemu i zgradama uz cestu (dijelovi baza, tijela i kapitela nekoliko stupova) te kameni rubnjaci ceste i ostali građevinski materijal (opeka i tegule).

Zbog značaja samog nalaza, kao i zbog važnosti za poznavanje urbane povijesti Osijeka otkriveni lokalitet restauriran je i prezentiran u podrumu zgrade te je omogućen znanstveno-edukativan posjet za sve zainteresirane. Prezentacija nalazišta nastavak je konzervatorskog koncepta započetog u sklopu izgradnje susjedne zgrade Poljoprivrednog fakulteta Osijek.

Faza projektiranja

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za novu zgradu Građevinskog fakulteta Osijek raspisan je 11. srpnja 2005. godine. Ocjenjivački sud, u sastavu doc. dr. sc. Željko Koški – predsjednik, prof. dr. sc. Dragomir Krumes, prof. dr. sc. Vladimir Sigmund, prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić, prof. dr. sc. Veljko Olujić, doc. dr. sc. Sanja Lončar i Oliver Grigić, dipl. ing. arh., za najbolje rješenje odabrao je rad autora Dinka Peračića i Romana Šilje.

Autori su izradili sve potrebne projekte te je potvrda glavnog projekta dobivena 30. kolovoza 2011. godine.

Izgradnja i opremanje zgrade

S obzirom na nedostatak sredstava za cjelovitu izgradnju zgrade, predviđena je etapna izgradnja i opremanje zgrade. Prva faza izgradnje zgrade Građevinskog fakulteta Osijek započela je 12. studenoga 2011. godine, dok je odmah po osiguranju sredstava za nastavak radova, u srpnju 2014. godine započela II. faza izgradnje zgrade. Posljednja faza dovršetka zgrade Građevinskog fakulteta Osijek bila je njezino uređenje i opremanje te je naposljetku uporabna dozvola izdana 02. ožujka 2016. godine.

Glavna je značajka nove zgrade njezina nosiva konstrukcija koju čini pet visokostijenih uzdužnih armiranobetonskih nosača koji su perforirani tako da premošćuju ili stvaraju veze među prostorima, a međusobno su povezani armiranobetonskim stropnim pločama s gredama ili bez njih. Na sjevernom dijelu zgrade nema arheoloških nalaza pa je tu ukopan podrum i suteren, a preko arheoloških nalaza postavljena je ovješena prohodna čelična konstrukcija za pristup i kretanje posjetilaca.

Zgrada je projektirana u modernom industrijskom dizajnu, što je tijekom izgradnje sa sobom nosilo velike izazove, primjerice izvedba i obrada vidljivih betona na višeslojnim zidovima koji su, unatoč različitim uvjetima prilikom izvođenja, trebali izgledati ujednačeno u cijelom objektu, postavljanje bravarije na kosim armiranobetonskim stijenama kod kojih praktično nije bilo dva jednaka dijela.

Polaganje i lijevanje podova na kosim površinama u zgradi zahtijevalo je potpuno novu tehnologiju, te se izrađivao niz uzoraka podne površine kako bi se postigao tražen izgled.

Obzirom da je projektna dokumentacija za zgradu izrađena prije 6 godina, bile su potrebne određene preinake u elektroinstalaterskim i strojarskim instalacijama, te su bila neophodna usklađivanja i stanovite modifikacije.

U podrumu i suterenu nove zgrade smješteni su laboratoriji i tehnički prostori, u prizemlju predavaonice, knjižnica i studentski prostori, na 1. katu smještena je Uprava fakulteta. Na 2. i 3. katu nalaze se kabineti, predavaonice, crtaonice i ostali prostori. Fakultet se prostire na površini od 10.600 m2.

Za potrebe zgrade, tijekom 2015. godine Grad Osijek i Sveučilište zajedničkim snagama izgradili su prilaznu cestu i parkiralište za automobile.

Riječ autora (Arhitekti Dinko Peračić i Roman Šilje)

Nova zgrada Građevinskog fakulteta Osijek uklopljena je u gustu urbanističku matricu sveučilišnog kampusa. Svojom organizacijom i oblikovanjem zgrada fakulteta prilagođava se blizini okolnih, postojećih i planiranih, građevina. Sa zapadne strane, prema Poljoprivrednom fakultetu, pruža se pješačka zona u čijem proširenju se nalazi natkriveni trijem i jedan od ulaza u zgradu Građevinskog fakulteta Osijek. Na istoku je izvedena šetnica s gustim drvoredom koja će osigurati zasjenjenje učionica i predavaonica te ujedno stvoriti kvalitetan javni prostor koji povezuje vitalne točke sveučilišnog kampusa. Glavni prilaz zgradi s južne strane nalazi se u sjeni dubokog trijema i uvlači posjetitelje u “utrobu” građevine. Doživljajna promenada prilaza zgradi fakulteta mijenja svoj karakter ulaskom u centralni hol koji je osvijetljen višestrukim izvorima dnevnog svijetla. Lateralno osvjetljenje središnjeg javnog prostora preko dubokog trijema sa zapada i preko ostakljenih predavaonica s istoka, upotpunjeno je zenitalnim svjetlom koje se probija kroz ostakljene krovove terasa gornjih katova građevine. Iz potrebe osunčanja svih prostora zgrade fakulteta te njihovog povezivanja u jedinstveni model kretanja i korištenja, centralni hol se nadovezuje na prostore otvorene učionice, kantine, terasa i atrija koji se pružaju uzduž svih etaža građevine. Kretanjem kroz sustav naseljenih komunikacija sagledava se otvorena logika projekta koja sugerira interakciju prostornih datosti građevine s obrazovnim i društvenim procesima koji se odvijaju u zgradi Građevinskog fakulteta. Neposrednost pristupa i modela korištenja javnih prostora zgrade fakulteta poziva na “okupaciju” zajedničkih prostora u svrhu razvoja dodatnih nastavnih aktivnosti i uspostave novih načina prijenosa znanja među svim korisnicima građevine. Dispozicija sadržaja po vertikali slijedi osnovnu funkcionalnu shemu s laboratorijima u podrumu, dvoranama za predavanje i knjižnicom okupljenih oko centralnog hola u prizemlju, upravnog trakta na prvom katu, te predavaonicama ,učionicama i kabinetima na posljednja dva kata građevine. Načelo združivanja principa, nadalje je primijenjeno i u oblikovanju građevine gdje je konstruktivni sustav formiran od visokostijenih armirano betonskih nosača ujedno i osnovni element za organizaciju i oblikovanje prostornih sklopova. Vidljiva betonska konstrukcija, kako na pročelju tako i u unutrašnjosti građevine, te neprekinuta linearna distribucija sadržaja po dužoj osi zgrade, osnovni su elementi koji su odredili funkciju i oblikovanje zgrade fakulteta. U iščekivanju početka nastavnih i istraživačkih aktivnosti u novoj zgradi, s veseljem sagledavamo osnovna polazišta arhitektonskog projekta za koja smo sigurni da mogu doprinijeti unaprjeđenju razvoja obrazovanja novih generacija studenata Građevinskog fakulteta Osijek.