Poništenje Natječaja – 07.01.2019.

Poništenje Natječaja – 07.01.2019.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

 

Poništava se Natječaj  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručnog referenta za opće poslove u Uredu pisarnice i arhive u Središnjoj službi za pravne i kadrovske poslove, nastavnu i znanstvenu djelatnost u rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljen 28. prosinca 2018. godine  u „Narodnim novinama“  Internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje-regionalnom uredu Osijek.