Potpisivanje ugovora za dodjelu nekretnine

Potpisivanje ugovora za dodjelu nekretnine

Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljena je na korištenje, na neodređeno vrijeme, nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi Crkvena ulica 21, a za potrebe organizacije i izvođenja nastave Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.

Ugovor su potpisali rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Vlado Guberac i dr.sc. Goran Marić, Ministar državne imovine.