Predavanje Od jednadžbe prema sustavu

Predavanje Od jednadžbe prema sustavu

Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 20. rujna 2016. godine u 19.10 sati organizira predavanje Od jednadžbe prema sustavu (From an equation to a system of equations). Predavanje će se održati u predavaonici 1 na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Trg Ljudevita Gaja 6).


20. rujna 2016. godine – Ilija Ilišević, prof.: Od jednadžbe prema sustavu