Projekt „Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“, referentne MIS oznake KK.09.1.2.01.0009

Projekt „Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“, referentne MIS oznake KK.09.1.2.01.0009

Projekt „Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“, referentne MIS oznake KK.09.1.2.01.0009

 Europska unija

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Paviljon1     Paviljon3

 

Projekt se nalazi unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, Specifični cilj: „Modernizacija, unapređenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja u visokom obrazovanju radi poboljšanja pristupa visokom obrazovanju te završetak studija za studente u nepovoljnom položaju“.

 

Opći cilj projekta je osiguranje pristupa visokom obrazovanju za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa uz unaprjeđenje infrastrukture studentskog smještaja u cilju povećanja konkurentnosti obrazovne infrastrukture Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Specifični cilj projekta je osiguranje studentskog smještaja u gradu Osijeku izgradnjom zgrade i infrastrukture studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu s novih 796 kreveta prema europskim standardima čime će biti dostupan smještaj za ukupno 12% nedomicilnih studenata koji žele studirati u Osijeku, a osobito za studente u nepovoljnom položaju.

 

Projekt se sastoji od:

  1. Pripreme projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku
  2. Izgradnje zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona
  • Radovi na izgradnji zgrade
  • Radovi na izgradnji spojnog mosta
  • Radovi na uređenju okoliša oko zgrade
  • Radovi na uređenju Studentskog trga
  • Radovi na Izgradnji i uređenju Sjevernog parkirališta
  1. Uređenja i opremanja studentskog doma

 

Projektom će se uz već postojeću zgradu studentskog doma u sveučilišnom kampusu izgraditi novi studentski paviljon u ulici K. P. Svačiča 1c u Osijeku koji će imati ukupan smještajni kapacitet od 796 ležaja, raspoređenih u 404 sobe, na slijedeći način:

356 dvokrevetnih soba                                                        (712  ležaja)

18 trokrevetnih soba                                                             (54  ležaja)

20 jednokrevetnih soba                                                       (20  ležaja)

10 soba za osobe smanjene pokretljivosti                         (10 ležaja)

——————————————————————————————

UKUPNO                                                                                  796 ležajeva

 

Nova zgrada studentskog paviljona povezati će se toplom vezom (mostom) s postojećom zgradom studentskog doma, što će omogućiti komunikaciju stanara dviju zgrada i korištenje svih zajedničkih sadržaja. Posebno se vodi briga o studentima s invaliditetom kojima će biti omogućen pristup i komunikacija svim sadržajima kako nove tako i postojeće zgrade.

Projektom će se urediti cijeli blok studentskog smještaja u sveučilišnom kampusu na način da će se izgraditi Studentski trg, urediti okoliš između zgrada te osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta oko zgrade i na Sjevernom parkiralištu.

 

Ukupna vrijednost projekta je 174.300.000,00 kuna koji će iz bespovratnih sredstava biti dodijeljeni u cjelokupnom iznosu.

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci. Projekt je započeo 29. travnja 2016. godine dok bi 29. travnja 2019. godine studentski paviljon bio u potpunosti opremljen i useljiv.

 

Svoje upite o projektu pošaljite na sscitov@unios.hr

Sanja Scitovski – Voditeljica odjeljka za praćenje i provedbu EU projekata

Informacije o strukturnim fondovima možete pronaći na internetskoj stranici www.stukturnifondovi.hr.

OBAVIJESTI O PROJEKTU

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Izgradnju zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“ sufinanciran iz bespovratnih sredstava Europske unije

Datum objave: 12-07-2016

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku danas je održano svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“, referentne MIS oznake KK.09.1.2.01.0009, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“
Ugovor su potpisali Tomislav Tolušić, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te nositelj projekta Prof.dr.sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su svi prorektori i dekani/pročelnici Sveučilišta u Osijeku te predstavnici lokalne samouprave i saborski zastupnici slavonsko-baranjske regije.

U Osijeku je trenutno osiguran smještaj za svega 4,3% studenata, odnosno uz već pokrenutu rekonstrukciju starog studentskog doma u vrijednosti 16.899.400,26 kuna koja će po završetku projekta rezultirati s obnovljenih 193 ležajeva, postojeći smještajni kapacitet u Osijeku je 669 ležajeva. Realizacijom ovog projekta koji je od izuzetnog značaja za Sveučilište, izgraditi će se nova zgrada studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku u ulici K.P. Svačića 1c koja će omogućiti smještaj za dodatnih 796 studenata, čime će po završetku projekta ukupan broj kreveta za studente u Osijeku iznositi 1.465, čime bi smještaj u Osijeku bio osiguran za 8.6% studenata.
Projekt će doprinijeti povećanju smještajnih kapaciteta za studente posebno one u nepovoljnom položaju budući da će za njih biti predviđeno 537 od 796 ležajeva što čini 67% kapaciteta. Od toga će 10 jednokrevetnih soba biti prilagođeno za studente s invaliditetom. Projektnom će se izgraditi energetski učinkovita zgrada što će doprinijeti niskim troškovima održavanja. Biti će izgrađen „topli hodnik“ između postojeće i nove zgrade, urediti će se okoliš oko zgrade i studentski trg te će se izgraditi Sjeverno parkiralište od 4000 m2 koje će servisirati potrebe zgrade.

Ukupna vrijednost projekta je 174.300.000,00 kuna koji će iz bespovratnih sredstava biti dodijeljeni u cjelokupnom iznosu. Ukupno trajanje projekta „Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“ je 36 mjeseci, odnosno od 29.04.2016. do 29.04.2019. godine. Dana 29.04.2016. započelo je provedbeno razdoblje projekta, budući da je s tim datumom potpisan Ugovor o izradi projektne dokumentacije s projektantskim timom NFO d.o.o. iz Zagreba.

Projektni tim Sveučilišta u Osijeku:
1. Prof.dr.sc. Damir Markulak, voditelj EU projekta
2. Sanja Scitovski, dipl.ing.građ., koordinator projekta
3. Nataša Bošnjak, dipl.ing.arh., koordinator investicije
4. Anđelka Klaić, dipl.oec., koordinator za financijski management
5. Marija Vegar, dipl.oec., koordinator za provođenje javne nabave
6. Vlasta Dragušica, dipl.iur., asistent za provođenje javne nabave
7. Vanja Grgec, dipl.ing.građ., koordinator za izgradnju i opremanje
8. Tomislav Knežević, voditelj Studentskog doma

IMG_1123  IMG_1169  IMG_1179

 


Ishođene građevinske dozvole za izgradnju nove zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku

Datum objave: 11-11-2016

Trenutno najznačajniji sveučilišni projekt „Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“, KK.09.1.2.01.0009 kojim će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj izgraditi nova zgrada s ukupno 796 ležaja za smještaj studenata u sveučilišnom kampusu ušao je u posljednju fazu pripreme projektne dokumentacije za raspis javne nabave za radove na izgradnji.
Prije samo nekoliko dana ishođene su čak tri građevinske dozvole koje su potrebne da bi projekt krenuo u fazu izvođenja radova i to za:
1. Zgradu studentskog paviljona
2. Uređenje trga i pješačkih površina studentskog paviljona te
3. Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – parkirališne površine (Sjeverno parkiralište)

Projektni tim Sveučilišta u suradnji s projektantima NFO d.o.o. iz Zagreba i ugovorenim konzultantima sada intenzivno radi na pripremi dokumentacije za nadmetanje za izvođenje svih radova kako bi se zadržala planirana dinamika projekta te objavila javna nabava do kraja godine.

IMG_1198