Projekt MEMSplit – nove hrvatske mogućnosti za znanost i tehnologiju na mikroskali

Projekt MEMSplit – nove hrvatske mogućnosti za znanost i tehnologiju na mikroskali

Na ovome predavanju bit će predstavljene mogućnosti buduće znanstveno-istraživačke suradnje temeljene na rezultatima projekta Jačanje kapaciteta za primjenu i transfer tehnologije mikroelektromehaničkih sustava na Sveučilištu u Splitu (MEMSplit)


NAJAVA – Predstavljanje projekta održat će se u srijedu, 24. veljače 2016. godine u 10 sati u predavaonici 60 na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Trg Ljudevita Gaja 6).

Sazetak