Odjel za kulturologiju

Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 22 42 07
E-mail: kultos@kulturologija.unios.hr
www: www.kulturologija.unios.hr