Umjetnička akademija

Kralja Petra Svačića 1f
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 25 33 33
E-mail: uaos@uaos.hr
www: www.uaos.unios.hr