REKTOR NAZOČIO DANU HRVATSKOG KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA

REKTOR NAZOČIO DANU HRVATSKOG KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA

Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i predsjednik Rektorskog zbora Republike Hrvatske u pratnji prof. dr. sc. Dražana Kozaka, prorektora za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, je u ponedjeljak 30. listopada 2017. godine sudjelovao u obilježavanju Dana Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu i uputio prigodne riječi.

Više…