Rođendaonica fizičara, srpanj 2014. – Nikola Tesla

Rođendaonica fizičara, srpanj 2014. – Nikola Tesla

Cilj projekta je upoznavanje s životom i djelom nekih od slavnih fizičara


NAJAVA – U okviru projekta Rođendaonica na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u srpnju 2014. godine obilježava se život i djelo velikog Nikole Tesle (1856.–1943.).

Na Odjelu za fiziku postavljena je ovom prigodom stalna izložba o njegovu životu i djelu, uz pregled znanstvenog i književnog opusa ovog fizičara, te utjecaja na današnjicu.

Uz sve to, oformit će se Teslin laboratorij, u sklopu kojeg će se nalaziti pokusi, izumi, i sve bitno za znanstveni rad velikana naših prostora. U laboratoriju će se održati radionica za građanstvo, za koju će se primati prijave (zbog ograničenja prostora). Prijave će biti na vrijeme oglašene, i to krajem kolovoza.

Koordinator projekta je predavač, Ivana Ivković, prof. Ukoliko se želite uključiti u projekt slobodno kontaktirajte na iivkovic@fizika.unios.hr.