Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 37., 38., i 39 Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 te članku 42. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i sukladno članku 14. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je donio Odluku o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka:

 

Tomislav Vilajtović, mag iur. Voditelj Ureda za pravne i opće poslove

Email: vilajtovic@unios.hr telefon: 031/224 141

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka
  • obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba Sveučilišta i njegovih zaposlenika koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Opće uredbe i drugih propisa iz područja zaštite podataka
  • prati poštivanje Opće uredbe te drugih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka
  • zaprima i odgovara na upite ispitanika
  • pruža savjete vezano za zaštitu osobnih podataka
  • surađuje s nadzornim tijelom