Stipendija “GO STYRIA” Sveučilišta u Grazu

Stipendija “GO STYRIA” Sveučilišta u Grazu

U suradnji sa Sveučilištem u Grazu, pokrajina Štajerska upravo je otvorila natječaj za stipendije programa “Go Styria” koji je namjenjen studentima jugoistočne Europe koji su u procesu završetka diplomskog ili postdiplomskog studija. Studentima se nudi mogućnost boravka na Sveučilištu u Grazu u trajanju od četiri mjeseca u svrhu istraživanja i pisanja magistarskih i doktorskih radova. Prijaviti se može do 29. travnja 2016. godina, a više informacija o samom programu možete naći na ovoj poveznici.