UNESCO katedra za poduzetničko obrazovanje (UNESCO Chair in Entrepreneurship Education) dobila produženje mandata do 2019. godine

UNESCO katedra za poduzetničko obrazovanje (UNESCO Chair in Entrepreneurship Education) dobila produženje mandata do 2019. godine

(prof. dr. sc. Slavica Singer)

Za svoj doprinos razvoju poduzetničkog obrazovanja, UNESCO je 2008. godine dodijelilo UNESCO Katedru za poduzetničko obrazovanje Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prvi mandat od 2008. do 2014. godine, bio je rezultat pokretanja poslijediplomskog studija (predbolonjskog, znanstvenog magisterija) PODUZETNIŠTVO na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, temeljenog na dugogodišnjim istraživanjima iz područja poduzetništva. Ovakav integrirani sistem istraživanja i obrazovanja bio je prvi takav studij iz poduzetništva u Hrvatskoj, ali i jedan od rijetkih u Europi. U svijetu postoji samo četranest UNESCO katedri iz područja poduzetničkog obrazovanja, te je obnavljanje mandata UNESCO Katedre za poduzetničko obrazovanje na Sveučilištu u Osijeku do 2019. godine veliko priznanje, koje se temelji na kontinuiranom integriranom pristupu povezivanja poduzetničkih obrazovnih programa s istraživačkim aktivnostima.

U svijetu postoji 688 UNESCO katedri u 124 zemlje, koje su dio International University Cooperation programa. Ovaj dio UNESCO-a ima zadatak promovirati i podržavati  multidisciplinarnu intelektualnu suradnju kroz povezivanje institucija visokog obrazovanja osnivanjem UNESCO katedri u ključnim područjima kompetencija koja pokriva UNESCO – tj. u obrazovanju, prirodnim i društvenim znanostima, kulturi i komunikacijama. UNESCO katedre djeluju kao think tank mjesta i graditelji mostova između akademske zajednice, civilnog društva, lokalne uprave, istraživanja i vladinih politika. U ostvarivanju ovakve uloge, UNESCO katedre se dokazuju kroz istraživački doprinos u oblikovanju politika temeljenih na činjenicama a ne na pretpostavkama, kroz pokretanje novih obrazovnih inicijativa kojima se obogaćuje obrazovni portfolio sveučilišta, pri čemu se posebno insistira na povećanju pristupa svih obrazovnim mogućnostima. Drugim riječima, od UNESCO katedri se očekuje da budu centri izvrsnosti i inovacija na regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Istraživačke aktivnosti UNESCO Katedre za poduzetničko obrazovanje

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) istraživanje, najveće svjetsko istraživanje poduzetničkog kapaciteta na razini pojedinih zemalja, www.gemconsortium.org, financiran od Ministarstva poduzetništva i obrta, Privredne banke Zagreb, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Istraživački tim Slavica Singer, voditeljica, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer i Sunčica Oberman Peterka, vodi istraživanje za Hrvatsku, u suradnji s CEPOR – Centrom ze politike razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, Zagreb, od 2002. godine

Publikacije: http://www.cepor.hr/gem-global-entrepreneurship-monitor/.

Singer, S. et al., Što čini Hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom? GEM Hrvatska 2012-2015, CEPOR, Zagreb, 2016.

Razvoj i primjena modela predikcije rasta za mala I srednja poduzeća u Hrvatskoj, od 2014 godine – 4-godišnji projekt, financiran od Hrvatske zaklade za znanost

Istraživački tim: Nataša Šarlija, voditeljica, Sanja Pfeifer, Slavica Singer, Marina Jeger, Anamarija Delić, Sunčica Oberman Peterka, Ana Bilandžić

Publikacije: http://www.efos.unios.hr/development-and-application-of-growth-potential-prediction-models/publications/

Razvoj i primjena modela predikcije rasta za mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj, od 2014 godine – 4-godišnji projekt, financiran od Hrvatske zaklade za znanost

Istraživački tim: Nataša Šarlija, voditeljica, Sanja Pfeifer, Slavica Singer, Marina Jeger, Anamarija Delić, Sunčica Oberman Peterka, Ana Bilandžić

Publikacije: http://www.efos.unios.hr/development-and-application-of-growth-potential-prediction-models/publications/

Obrazovni programi UNESCO Katedre za poduzetničko obrazovanje:

Preddiplomski studijski smjer: Poduzetništvo, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Diplomski studijski smjer: Poduzetništvo, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Poslijediplomski specijalistički studij: Poduzetništvo, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Doktoralni, međusveučilišni i interdisciplinarni studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.ices.hr/doktorski-studij/

Studij se temelji na potpisanom sporazumu o suradnji na izvođenju studija između Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska; Turku School of Economics, Finska; Univerza v Mariboru, Ekonomska fakulteta, Slovenija; University of Klagenfurt, Austrija i Durham University, UK (2010.).

Članovi Katedre za poduzetničko obrazovanje:

 • Slavica Singer, voditeljica
 • Sanja Pfeifer
 • Nataša Šarlija
 • Mirna Leko Šimić
 • Marijana Zekić-Sušac
 • Sunčica Oberman Peterka
 • Anamarija Delić
 • Mirela Alpeza
 • Julia Perić
 • Ljerka König Sedlan
 • Marina Jeger
 • Aleksandar Erceg
 • Tihana Koprivnjak
 • Petra Mezulić Jurić
 • Adela Has
 • Ana Bilandžić

Priznanja

U 2014. godini aktivnosti i postignuće u pokretanju obrazovnih programa iz poduzetništva temeljenih na istraživanjima koje vodi UNESCO Katedra za poduzetničko obrazovanje izabrani su kao jedan od dvadeset primjera dobre prakse u EU u području poduzetničkog obrazovanja – u izvješću:

Planovi za 2016. godinu

Cilj je otvoriti obrazovne programe na preddiplomskoj i diplomskoj razini SVIM studentima Sveučilišta u Osijeku, čime bi se doprinijelo realizaciji jednog od ciljeva EU 2020 a to je da svaka mlada osoba bude tokom svog školovanja obuhvaćena nekim oblikom obrazovanja za stjecanje poduzetničkih kompetencija. Ostvarenje tog cilja se planira kroz djelovanje Međunarodnog centra za poduzetničke studije (International Centre for Entrepreneurial Studies), čije pokretanje je ostala obaveza iz EU financiranog projekta koji je rezultirao i u pokretanju doktoralnog studija PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST.