Poštovani posjetitelji stranice Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku,

obavještavamo Vas da smo promijenili web adresu. Od sada ćete informacije vezane uz aktivnosti iste moći pratiti na stranici:

doktorska.unios.hr