Obavijesti

OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Dina Cvek Zubaj

2021-02-15T14:56:07+01:00

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Popularna kultura u žanru „fantasy“: komparativna analiza uspjeha”, Dine Cvek Zubaj, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, održat će se u utorak, 23. veljače 2021. godine s početkom u 12.00 sati u predavaonici br. 1 na II. katu Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3. Poveznica za spajanje javne obrane teme doktorske disertacije biti će objavljena i javno dostupna istog dana, odnosno 23. veljače 2021. godine. Obavijest   Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82612517149 Meeting ID: 826 1251 7149

OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Dina Cvek Zubaj2021-02-15T14:56:07+01:00

Natječaj za upis studenata u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost

2021-02-01T13:41:39+01:00

Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje Natječaj za upis studenata na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost u akademskoj 2020./2021. godini. NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA Uz dokumentaciju navedenu u Natječaju, pristupnici su obvezni priložiti sljedeće obrasce: 1. Prijavni obrazac 2. Obrazac NP.1.   Studijski program Strudijski savjetnici

Natječaj za upis studenata u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost2021-02-01T13:41:39+01:00

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Ana Gongola

2021-01-18T19:46:22+01:00

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Uloga interpersonalne komunikacije u interakciji bolesnika i pružatelja zdravstvene skrbi”, Ane Gongole, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija, održat će se u srijedu, 27. siječnja 2021. godine s početkom u 13.00 sati u predavaonici br. 1 na II. katu Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3. Obavijest   Poveznica za spajanje javne obrane teme doktorske disertacije: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85277927690 Meeting ID: 852 7792 7690

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Ana Gongola2021-01-18T19:46:22+01:00

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Maja Koporčić

2021-01-18T19:38:31+01:00

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Utjecaj mrežnih stranica o zdravlju na razvoj osjećaja samoučinkovitosti i socijalne podrške kod trudnica”, Maje Koporčić, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija, održat će se u srijedu, 27. siječnja 2021. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici br. 1 na II. katu Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3. Obavijest   Poveznica za spajanje javne obrane teme doktorske disertacije: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85277927690 Meeting ID: 852 7792 7690

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Maja Koporčić2021-01-18T19:38:31+01:00

Obrana teme doktorske disertacije – Marija Nakić

2020-12-13T09:38:53+01:00

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Odnosi s javnošću kao strateška komponenta u promociji turističke destinacije - na primjeru Zadarske županije”, Marije Nakić, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija, održat će se u ponedjeljak, 21. prosinca 2020. godine s početkom u 15.00, u predavaonici br. 1/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.   Obrana teme doktorske disertacije moći će se pratiti i putem Videokonferencijske veze na platformi „Zoom“. Preduvjet za korištenje aplikacije je da ste ju skinuli s interneta, Google Playa ili Apple Store na uređaj na kojemu ćete ju koristiti. Preporučujemo upotrebu slušalica radi boljeg zvuka. Poveznica za [...]

Obrana teme doktorske disertacije – Marija Nakić2020-12-13T09:38:53+01:00

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Branimir Felger

2020-12-11T14:48:42+01:00

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Uznemiravanje žena u redakcijama informativnih programa televizija s nacionalnom koncesijom”, Branimira Felgera, doktoranda poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija, održat će se u ponedjeljak, 21. prosinca 2020. godine s početkom u 13.30 sati u predavaonici br. 1 na II. katu Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3.   Obrana doktorske disertacije moći će se pratiti i putem Videokonferencijske veze na platformi „Zoom“. Preduvjet za korištenje aplikacije je da ste ju skinuli s interneta, Google Playa ili Apple Store na uređaj na kojemu ćete ju koristiti. Preporučujemo upotrebu slušalica radi boljeg zvuka. Poveznica za [...]

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Branimir Felger2020-12-11T14:48:42+01:00