Archives for 2015

02.12.
2015.

Natječaj za upis na poslijediplomske studije Doktorske škole – Europski studiji, Kulturologija, Komunikologija

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ za upis studenata na poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne studije u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini. Uz dokumentaciju navedenu u Natječaju, pristupnici su obvezni priložiti sljedeće: 1. Prijavni obrazac 2. Životopis 3. Motivacijski esej Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji: Poslijediplomski interdisciplinarni […]

Uredio Josip Magdika | Obavijesti
VIŠE
02.11.
2015.

Upis polaznika na aktivnosti Jean Monnet katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava u akademskoj godini 2015./2016.

Jean Monnet katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava Sveučilišta u Osijeku poziva zainteresirane doktorandice i doktorande na besplatno pohađanje kolegija kojima mogu steći dodatne ECTS bodove. Poziv je namijenjen svim doktorandima osječkog sveučilišta. Više podataka o predmetima, predavačima i katedri možete naći na http://jeanmonnet.pravos.hr Doktorandi i doktorandice osječkog sveučilišta koji […]

Uredio Josip Magdika | Obavijesti
VIŠE