Archives for Studeni, 2015

02.11.
2015.

Upis polaznika na aktivnosti Jean Monnet katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava u akademskoj godini 2015./2016.

Jean Monnet katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava Sveučilišta u Osijeku poziva zainteresirane doktorandice i doktorande na besplatno pohađanje kolegija kojima mogu steći dodatne ECTS bodove. Poziv je namijenjen svim doktorandima osječkog sveučilišta. Više podataka o predmetima, predavačima i katedri možete naći na http://jeanmonnet.pravos.hr Doktorandi i doktorandice osječkog sveučilišta koji […]

Uredio Josip Magdika | Obavijesti
VIŠE