Archives for Svibanj, 2016

12.05.
2016.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Marte Borić

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Ekonomski i kulturološki utjecaj kreativnih industrija na proaktivnost studentske populacije”, Marte Borić, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija u Doktorskoj školi, održat će se u srijedu 25. svibnja 2016. godine s početkom u 12.00 u prostorima Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U prilogu: OBAVIJEST

Uredio Josip Magdika | Obavijesti
VIŠE
12.05.
2016.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Ivane Tokić

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Utjecaj elemenata organizacijske kulture na percepciju etičkog poslovanja”, Ivane Tokić, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija u Doktorskoj školi, održat će se u četvrtak 19. svibnja 2016. godine s početkom u 10.00 u prostorima Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U prilogu: OBAVIJEST

Uredio Josip Magdika | Obavijesti
VIŠE
12.05.
2016.

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika dr.sc. Nikše Sviličića

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Komunikološki i antropološko-bihevioralni aspekti duštvenih vrijednosti kao prediktora samoprocjene krivnje na primjeru osuđenika na smrt”, dr.sc. Nikše Sviličića, pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija u Doktorskoj školi, održat će se u srijedu 6. lipnja 2016. godine s početkom u 12.00 u prostorima Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u […]

Uredio Josip Magdika | Obavijesti
VIŠE