Archives for Ožujak, 2017

13.03.
2017.

Javna obrana teme doktorske disertacije Hrvoja Mesića

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Kulturološko pamćenje prostora: digitalni arhiv Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku” Hrvoja Mesića, doktoranda poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu održat će se u četvrtak, 23. ožujka 2017. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole […]

Uredio Iva Perić Kuzmanović | Obavijesti
VIŠE
13.03.
2017.

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice doc. art. Jasmine Pacek

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Klasifikacija dizajniranja kazališnih kostima kroz komunikacijski aspekt određenja vremena, prostora i vrijednosti” doc. art. Jasmine Pacek, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu održat će se u srijedu, 22. ožujka 2017. godine s početkom u 12.00 sati u predavaonici br. 2/II […]

Uredio Iva Perić Kuzmanović | Obavijesti
VIŠE
13.03.
2017.

Javna obrana teme doktorske disertacije doktoranda izv. prof. art. Roberta Raponje

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Suvremeni angažirani dramski teatar – provokativna igra na primjeru „Trg ratnika“ Nicka Wodda” izv. prof. art. Roberta Raponje, doktoranda poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu održat će se u petak, 17. ožujka 2017. godine s početkom u 8.30 sati u predavaonici […]

Uredio Iva Perić Kuzmanović | Obavijesti
VIŠE
08.03.
2017.

Javna obrana doktorskih disertacija pristupnica poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Međuodnos argumentacije, konceptualnih metafora i neverbalne komunikacije u javnim nastupima njemačkih i hrvatskih političara” dr. sc. Nikoline Borčić, pristupnice izvandoktorskog studija poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija održat će se u srijedu, 15. ožujka 2017. godine s početkom u 9.30 sati u predavaonici br. 1/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. […]

Uredio Iva Perić Kuzmanović | Obavijesti
VIŠE