Javna obrana doktorske disertacije dr. sc. Nikše Sviličića

Javna obrana doktorske disertacije dr. sc. Nikše Sviličića

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Komunikološki i antropološko-bihevioralni aspekti društvenih vrijednosti kao prediktora priznanja krivnje na primjeru osuđenika na smrt” dr. sc. Nikše Sviličića, pristupnika izvandoktorskog studija poslijediplomskog  interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija održat će se u petak, 28. travnja 2017. godine s početkom u 12.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST