Javna obrana doktorske disertacije Hrvoja Mesića

Javna obrana doktorske disertacije Hrvoja Mesića

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku” Hrvoja Mesića, pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu održat će se u četvrtak, 7. prosinca 2017. godine s početkom u 14.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST