Javna obrana doktorske disertacije Ivana Zeke-Pivača

Javna obrana doktorske disertacije Ivana Zeke-Pivača

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Izlazna mobilnost profesionalnih nogometaša Republike Hrvatske u članicama Europske unije-ekonomska i pravna dimenzija” Ivana Zeke-Pivača, pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji održat će se u ponedjeljak, 27. studenog 2017. godine s početkom u 13.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST