Javna obrana doktorske disertacije mr. sc. Luke Alebića

Javna obrana doktorske disertacije mr. sc. Luke Alebića

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Pogled na digitalnu humanistiku: o fenomenu i postupku vizualizacije podataka iz kulture” mr. sc. Luke Alebića, pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Informacija i komunikacija u kulturi, modul: Medijska kultura – istraživanje medija održat će se u četvrtak, 3. svibnja 2018. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST