Javna obrana doktorske disertacije Nefretete Zekić Eberhard

Javna obrana doktorske disertacije Nefretete Zekić Eberhard

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Prijepori između prava na slobodu govora i prava na privatnost: politika i prakse samoregulacije medija u Europskoj uniji” Nefretete Zekić Eberhard, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji održat će se u petak, 12. srpnja 2019. godine s početkom u 12.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST