Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Marte Borić

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Marte Borić

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Ekonomski i kulturološki utjecaj kreativnih industrija na proaktivnost studentske populacije”, Marte Borić, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija u Doktorskoj školi, održat će se u srijedu 25. svibnja 2016. godine s početkom u 12.00 u prostorima Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST