Javna obrana teme doktorske disertacije – Branimir Felger

Javna obrana teme doktorske disertacije – Branimir Felger

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Televizijske novinarke od diskriminacije do dominacije: diskriminacija, mobing i spolno uznemiravanje žena u redakcijama Informativnih programa nacionalnih televizija” Branimira Felgera, doktoranda poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija, održat će se u srijedu, 27. ožujka 2019. godine s početkom u 13.30 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST