Javna obrana teme doktorske disertacije – Darija Kuharić

Javna obrana teme doktorske disertacije – Darija Kuharić

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Semantika privatnog – Obiteljska rukopisna zbirka recepata iz 19./20. stoljeća” Darije Kuharić, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, održat će se u petak, 12. travnja 2019. godine s početkom u 13.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST