Javna obrana teme doktorske disertacije doktoranda doc. art. Davora Šarića

Javna obrana teme doktorske disertacije doktoranda doc. art. Davora Šarića

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Film kao pamćenje: od dokumenta do novih medija” doc. art. Davora Šarića, doktoranda poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu održat će se u četvrtak, 20. travnja 2017. godine s početkom u 12.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST