Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Maris Marković

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Maris Marković

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Komunikacijske politike u brendiranju grada: Odnos identiteta i imidža Dubrovnika kao turističkog odredišta” Maris Marković, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija održat će se u ponedjeljak, 19. veljače 2018. godine s početkom u 13.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST