Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Tamare Šarlija

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Tamare Šarlija

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Glazbena proizvodnja grada u kulturnoj i kreativnoj ponudi” Tamare Šarlija, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu održat će se u utorak, 18. rujna 2018. godine s početkom u 13.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST