Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Tihane Lubina

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Tihane Lubina

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Gimnazijska knjižna zbirka Muzeja Slavonije: doprinos razvoju obrazovnih i kulturno-povijesnih prilika Osijeka od 1851. do Drugog svjetskog rata” Tihane Lubina, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Informacija i komunikacija u kulturi, modul  Informacijske znanosti – knjižničarstvo održat će se u četvrtak, 14. lipnja 2018. godine s početkom u 10.00 sati u predavaonici br. 1/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST