Javna obrana teme doktorske disertacije – Irina Basara

Javna obrana teme doktorske disertacije – Irina Basara

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Društvena uloga lokalnih radijskih postaja u Istarskoj županiji” Irine Basara, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija, održat će se u petak, 25. siječnja 2019. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST