Javna obrana teme doktorske disertacije – Krešimir Dabo

Javna obrana teme doktorske disertacije – Krešimir Dabo

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Analiza strategija odnosa s javnošću ustanova hrvatske tradicijske kulture” Krešimira Dabe, doktoranda poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija, održat će se u srijedu, 10. travnja 2019. godine s početkom u 12.00 sati u vijećnici Rektorata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST