Javna obrana teme doktorske disertacije Marije Slijepčević

Javna obrana teme doktorske disertacije Marije Slijepčević

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Analiza obrazaca informacijskog ratovanja i dekonstrukcija lažnih vijesti na primjeru Ukrajinske krize” Marije Slijepčević, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija, održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2019. godine s početkom u 12.00 sati u vijećnici Rektorata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST