Javna obrana teme doktorske disertacije mr. sc. Antonije Matić

Javna obrana teme doktorske disertacije mr. sc. Antonije Matić

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Fondovi i programi Europske unije – uloga i značaj u provedbi projekata u kulturi u Republici Hrvatskoj” mr. sc. Antonije Matić, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju, održat će se u subotu, 6. srpnja 2019. godine s početkom u 9.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST