Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Ivane Stanić

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Ivane Stanić

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Uloga ravnatelja u stvaranju imidža osnovne škole na primjeru Republike Hrvatske i Republike Makedonije” Ivane Stanić, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. godine s početkom u 13.00 u prostorima Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST