Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice mr. sc. Tee Lončar

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice mr. sc. Tee Lončar

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Novi mediji u funkciji ostvarivanja diplomatskih ciljeva Hrvatske” mr. sc. Tee Lončar, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji održat će se u ponedjeljak, 26. rujna 2016. godine s početkom u 11.45h u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

 

U prilogu: OBAVIJEST