Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice mr. sc. Vesne Vučemilović

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice mr. sc. Vesne Vučemilović

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Suvremeni izazovi društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj” mr. sc. Vesne Vučemilović, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji održat će se u ponedjeljak, 13. veljače 2017. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST