Javna obrana teme doktorske disertacije – Žana Amidžić

Javna obrana teme doktorske disertacije – Žana Amidžić

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Spomenička književna ostavština obitelji Khuen-Belasi i njihov utjecaj u oblikovanju kulturno-povijesnog identiteta istočne Slavonije” Žane Amidžić, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, održat će se u ponedjeljak, 5. studenog 2018. godine s početkom u 13.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

 

U prilogu: OBAVIJEST