OBRAZAC ZA KONTAKT

Ime i prezime (obvezno)

E-mail adresa (obvezno)

Naslov poruke (obvezno)

Poruka (obvezno)

ADRESA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

URED ZA STUDENTE DOKTORSKE ŠKOLE

Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek, Hrvatska
DJELATNIK UREDA

Josip Magdika
E-mail: jmagdika@unios.hr
Telefon: +385 31 22 41 43
Mob: +385 91 224 10 02

UREDOVNO RADNO VRIJEME

7:30 – 15:30