Naziv studija:

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji

Znanstveno ili umjetničko područje:

Društvene znanosti.

Znanstveno polje:

Ekonomija, Pravo, Politologija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti, ali potencijalno i druga polja znanstvenog područja društvenih znanosti, ovisno o dostupnosti mentora području istraživanja, odnosno temi doktorske disertacije, definirana Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora društvenih znanosti, uz naznaku polja ili interdisciplinarnog polja.