Naziv studija:

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija

Znanstveno područje:

Društvene znanosti.

Znanstveno polje:

Informacijske i komunikacijske znanosti.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz područja društvenih znanosti i polja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Pritom student stječe kompetencije za samostalno znanstveno-istraživačko djelovanje u matičnom znanstvenom području i polju.

U prilogu možete preuzeti kratke opise kolegija.