Naziv studija:

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija sa smjerovima:

  • Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu
  • Informacija i komunikacija u kulturi s dva modula:
    Modul: Informacijske znanosti – knjižničarstvo
    Modul: Medijska kultura – istraživanje medija
  • Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju

Znanstveno ili umjetničko područje:

Društvene znanosti,  Humanističke znanosti. Umjetničko područje,  Interdisciplinarna područja znanosti, Interdisciplinarna područja umjetnosti.

Znanstveno ili umjetničko polje:

Ekonomija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti, Filozofija, Filologija, Povijest, Povijest umjetnosti, Znanost o umjetnosti, Interdisciplinarne humanističke znanosti, Književnost, Interdisciplinarno umjetničko polje.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora interdisciplinarnih društvenih/humanističkih znanosti ili umjetničkog područja s odgovarajućim interdisciplinarnim poljem u okviru interdisciplinarnog društvenog / humanističkog područja odnosno interdisciplinarno područje umjetnosti s pripadajućim poljem ovisno o smjeru.