Sveučilišni poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Europski studiji:
Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju

Projekt sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog interdisciplinarnog studija Europski studiji – Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju utemeljen je na višegodišnjim istraživanjima i prvi je poslijediplomski studij u Republici Hrvatskoj koji se bavi tematikom regionalne suradnje u procesu integriranja u EU. Ovaj studij namijenjen je uposlenicima u državnoj i javnoj upravi čiji poslovi imaju međunarodni karakter, te osobama koje rade na poslovima međunarodnih odnosa, odnosa s javnošću i protokola. Nastava se odvija u dva semestra, u trećem semestru se izrađuje specijalistički rad. Uspješnom obranom rada polaznik stječe 90 ECTS i akademski naziv sveučilišni specijalist europskih studija (univ. spec. st. eur.). Engleska inačica ovog akademskog naziva je Advanced Master of European Studies (AMES).