POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Preddiplomski stručni studiji

Agrarno poduzetništvo
Bilinogojstvo
Mehanizacija u poljoprivredi
Zootehnika
GRAĐEVINSKI FAKULTET

Preddiplomski stručni studiji

Građevinarstvo

Specijalistički diplomski stručni studiji

Građevinarstvo; smjer: Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Preddiplomski stručni studiji

Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika
EKONOMSKI FAKULTET

Preddiplomski stručni studiji

Trgovina
Računovodstvo
Računovodstvo, doslocirani studij u Varaždinu
PRAVNI FAKULTET

Preddiplomski stručni studiji

Upravni studij

Specijalistički diplomski stručni studiji

Javna uprava