Predavanje o katedrali u Đakovu

Predavanje o katedrali u Đakovu

U petak, 28. travnja 2017. godine, pročelnica Centra održala je predavanje o katedrali u Đakovu. Predavanje je organizirano za učenike Osnovne škole Svete Ane u Osijeku u okviru aktivnosti projekta Josip Juraj Strossmayer – učenik naše škole. Naglašen je veliki angažman biskupa Strossmayera u svim fazama izgradnje katedrale, od zamisli i koncepta, preko stvaranja financijskih preduvjeta do izbora graditelja što je definiralo njegove uloge inicijatora, investitora i voditelja gradnje. U predavanju su prezentirani i različiti aspekti uporabe zgrade u zadnjih 135 godina, od posvećenja 1882. godine, koji uključuju i načine sanacije od ratnih šteta, požara, potresa te redovitog održavanja.